Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr. Hiển) online 15:00-23:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 (Mr. Phúc) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 03 (Mrs. Thủy) online 15:00-23:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 06 (Mrs. Linh) offline 06:30-15:30 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Mrs. Mi) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 09 (Mrs. Châu) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr . Ngọc) online 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (Ms . Hồng Mi) online 00:00-00:30 15:00-23:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms. Thương) online 15:00-23:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 (Mr. Cuộc) online 15:00-23:00 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 16 (Ms. Thanh) offline 08:00-16:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Mrs. Vân) offline 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 18 (Mrs. Trúc Ly) online 15:00-23:59 15:00-23:59 0964534534
BOOKER 24 (Ms. Thu) offline 08:00-16:00 0899873873
BOOKER 26 (Mr. Diệp) offline 07:30-15:30 0764480480
BOOKER 27 (Mr. Trọng) offline 07:30-15:30 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 (Ms. Thư) online 15:00-23:00 0793850850
BOOKER 30 (Ms. Trang ( TP)) offline 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 0798300300
Booker 33 (MS NHI) online 15:00-23:00 0797501501
BOOKER 34 (Ms. Dung) offline 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 0797580580
Bộ phận Sales
SALES03 (MRS. NHUNG) offline 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0784.929.929
SALES04 (MRS. HƯƠNG) online 09:30-12:30 13:00-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0764.943.943
SALES05 (MR. HỮU) offline 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0971.260.260
SALES07 (MR. LIÊM) offline 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0981.213.213
SALES08 (MR. SANG) offline 08:00-12:00 17:30-22:00 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0707.391.391
SALES09 (MRS. DUYÊN) offline 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0971.281.281