Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 05 (Mr Thiện) offline 08:00-15:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Ms Linh) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Ms Mi) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 09 (MS CHAU) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr Ngọc) offline 08:00-15:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (MS HỒNG MI) offline 08:00-15:00 22:00-23:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms Thương) offline 15:00-22:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 15 (Ms N THỊ HÀ) offline 07:30-12:00 13:30-17:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (Ms Thanh) offline 08:00-15:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 19 (Ms Trang) offline 07:30-12:00 13:30-17:00 22:00-23:00 live:booker19_3 0886320320
Bộ phận Sales
SALES 04 (Mrs Huyền) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0981213213
SALES 06 (Ms Hằng) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0889320320
SALES T.P (Mr Trí) offline 08:00-12:00 13:30-22:00 0981931931