Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr Hiển) offline 08:00-16:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 (Mr Phúc) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 05 (Mr Thiện) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Ms Linh) online 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Ms Mi) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 (Ms Trinh) online 15:00-23:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 09 (MS Châu) offline 07:30-15:30 07:30-15:30 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 (Mr Ngọc) online 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (MS HỒNG MI) online 15:00-23:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 (Ms Thương) online 15:00-23:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 14 (Ms NGỌC) online 15:00-23:00 live:.cid.e51c5f6792accc4 0789928928
BOOKER 15 (Ms HÀ) online 07:30-11:30 18:00-22:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (Ms Thanh) online 15:00-23:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Ms Vân) offline 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 18 (Ms Truc Ly) offline 08:00-16:00 0964534534
BOOKER 19 (Ms Trang) offline 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 21 (Ms N Linh) offline 08:00-16:00 0707230230
BOOKER 22 (Ms Ly (TP)) offline 08:00-16:00 0768729729
BOOKER 24 (Ms Thu) offline 08:00-16:00 0899873873
Bộ phận Sales
SALES 05 (Mrs Nga) online 08:00-12:00 17:30-22:00 0971260260
SALES 06 (PP) (Mrs Bích Hằng) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0889320320
SALES 07 (Ms Trân Châu) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0981213213
SALES 08 (Mr Sang) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0707391391
SALES 09 (Mrs Ngọc Duyên) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0971281281
SALES TP (Mr Trí) offline 08:00-12:00 13:30-17:30 0981931931