Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
BOOKER 02 (Mr Diệp) offline 22:00-23:00 baogiatran.booker02 0971 261 261
BOOKER 06 (Ms Linh) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 08 (Ms Trinh) offline 15:00-22:00 baogiatran.booker08 0938666469
BOOKER 10 (Mr Ngọc) offline 08:00-15:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 12 (Ms Thương) offline 08:00-15:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 19 (Ms Trang) offline 22:00-23:00 live:booker19_3 0886320320