Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 (Mr. Hiển) online 15:00-23:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 (Mr. Phúc) online 15:00-23:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 03 (Mrs. Thủy) online 08:00-12:00 18:00-22:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 04 (Mrs. Kim Cương) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker04 0769904904
BOOKER 05 (Mr. Thiện) offline 08:00-16:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 (Mrs. Linh) online 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 ( Mrs. Mi) online 15:00-23:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 (Mrs. Trinh) online 15:00-23:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 10 (Mr . Ngọc) offline 07:30-15:30 07:30-15:30 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 (Ms . Hồng Mi) online 15:00-23:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 13 (MR Cuộc) online 15:00-23:00 BOOKER 13
BOOKER 14 (Mrs. Như Ngọc) offline 08:00-16:00 0789928928
BOOKER 15 (Mrs. Hà) offline 08:00-16:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 (Ms. Thanh) online 15:00-23:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 (Mrs. Vân) offline 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 18 (Mrs. Trúc Ly) offline 08:00-16:00 0964534534
BOOKER 19 (Mrs. Trang) online 15:00-23:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 (Mrs .Tuyết Trinh) offline 08:00-16:00 0789836836
BOOKER 22 (Mrs. Ly) offline 07:30-15:30 07:30-15:30 0768729729
BOOKER 23 (YẾN LINH) offline 08:00-16:00
BOOKER 24 (Ms. Thu) offline 08:00-16:00 0899873873
BOOKER 25 (MR Nhân) online 15:00-23:00 0703420420
BOOKER 26 (Mr. DIỆP) offline 07:30-15:30 07:30-15:30 0764480480
BOOKER 27 (Mr. Trọng) offline 08:00-16:00 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 (Ms Thư) online 15:00-23:00 0793850850
Bộ phận Sales
SALES03 (MS NHUNG) offline 08:30-12:30 13:30-17:30
HỖ TRỢ IN ẤN, CPN (08:00-12:30) (13:30:17:30)
0784.929.929
SALES04 (MS.VY) offline 08:30-12:30 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0764.943.943
SALES07 (MR.LIÊM) offline 08:00-12:00 13:30-17:30
GỬI EMAIL CÁC HÃNG BB/VJ/VU, GỌI TỔNG ĐÀI VJ.
0981.213.213
SALES08 (MR.SANG) offline 08:30-12:30 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0707.391.391
SALES09 (MRS.DUYÊN) online 08:00-12:00 17:30-22:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.281.281