Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 08:00-16:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 08:00-16:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 03 00:00-00:30 08:00-16:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 04 15:00-23:00 baogiatran.booker04 0769904904
BOOKER 05 00:00-00:30 08:00-16:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 15:00-23:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 08:00-16:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 09 18:00-22:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 08:00-16:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 15:00-23:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 07:30-15:30 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 14 15:00-23:00 0789928928
BOOKER 15 00:00-00:30 08:00-16:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 17 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 18 08:00-16:00 0964534534
BOOKER 19 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 15:00-23:00 0789836836
BOOKER 22 15:00-23:00 0768729729
BOOKER 23 08:00-16:00
BOOKER 24 08:00-16:00 0899873873
BOOKER 26 15:00-23:00 0764480480
BOOKER 27 15:00-23:00 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 15:00-23:00 0793850850
Bộ phận Sales
SALES03 08:00-12:00 13:30-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0784.929.929
SALES07 08:00-12:00 13:30-17:30 0981.213.213
SALES08 08:00-21:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0707.391.391
SALES09 08:00-12:00 01:30-05:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.281.281