Tổng đài đặt vé
(028)7109.7999 0868.042.042
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 05 15:00-23:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 15:00-23:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 08 15:00-23:00 baogiatran.booker08 0906899469
BOOKER 09 08:00-16:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 00:00-00:30 08:00-16:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 15:00-23:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 15:00-23:00 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 15 08:00-16:00 live:booker15_1 0902939469
BOOKER 16 15:00-23:00 live:booker16_1 0981124124
BOOKER 17 08:00-16:00 live:booker17_4 0906988469
BOOKER 19 08:00-16:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 22 08:00-16:00 0768729729
BOOKER 23 08:00-16:00
BOOKER 25 08:00-16:00 0703420420
BOOKER 28 00:00-00:30 08:00-16:00 0793850850
Bộ phận Sales
PHÓ PHÒNG 22:00-23:00 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0783.559.559
SALES03 08:00-12:00 08:00-12:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0784.929.929
SALES08 17:30-22:00 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0707.391.391
SALES09 09:30-12:30 13:00-17:30
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0971.281.281