Tổng đài đặt vé
0868.042.042 (028)7109.7999
Nhân viên Ca trực Skype Số điện thoại
Bộ phận Booker
BOOKER 01 15:00-23:00 baogiatranbooker01 0981201201
BOOKER 02 15:00-23:00 baogiatran.booker02 0971261261
BOOKER 03 06:30-07:30 18:00-22:00 baogiatranbooker013 0773041041
BOOKER 04 15:00-23:00 baogiatran.booker04 0769904904
BOOKER 05 15:00-23:00 baogiatran.booker05 0981125125
BOOKER 06 15:00-23:00 baogiatran.booker06 0981941941
BOOKER 07 00:00-00:30 08:00-16:00 baogiatran.booker07 0981203203
BOOKER 09 08:00-16:00 baogiatran.booker09 0981206206
BOOKER 10 15:00-23:00 live:baogiatran.booker10 0987901901
BOOKER 11 08:00-16:00 live:baogiatran.booker11 0901399469
BOOKER 12 08:00-16:00 live:booker12_8 0981215215
BOOKER 13 15:00-23:00 BOOKER 13 0792151151
BOOKER 14 08:00-16:00 0789928928
BOOKER 18 08:00-16:00 0964534534
BOOKER 19 15:00-23:00 live:booker19_3 0886320320
BOOKER 20 00:00-00:30 08:00-16:00 0789836836
BOOKER 23 08:00-16:00
BOOKER 24 00:00-00:30 08:00-16:00 0899873873
BOOKER 25 08:00-16:00 0703420420
BOOKER 26 15:00-23:00 0764480480
BOOKER 27 08:00-16:00 MR Trọng 0789701701
BOOKER 28 08:00-16:00 0793850850
Bộ phận Sales
PHÓ PHÒNG 08:00-12:30 08:00-12:30
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0783.559.559
SALES08 12:30-17:00 12:30-17:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0707.391.391
SALES09 17:30-22:00 17:30-22:00
TOP-UP QUỸ, TƯ VẤN/SALES ĐẠI LÝ
0971.281.281
TP 22:00-23:00 22:00-23:00
TOP-UP QUỸ, SALES ĐẠI LÝ, HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ
0889.320.320